Krótko i w punktach, gdyż po skończnej walce:

1 Zainstalowac serwer postgresql stąd

2.Korzystając z pgadmina dodać nową rolę 'varicouser’ – dałem superusera, ale to zapewne nie jest konieczne.

3.korzystając z konsoli sql w pgadminie ustalić hasło dla varicousera – varicouser:

"ALTER ROLE varicouser WITH PASSWORD 'varicouser';"

4. zainstalowac soft varico korzystając z opcji zaawansowanej instalacji